Zin om de FitGaaf!-app gratis te testen?

Leuk! Op deze pagina meer informatie. Of ga direct van start:

Doelen:

 1. Een leuke en verantwoorde app: spelen en leren.
 2. Minder strijd rond gezond eten, drinken, bewegen en slapen. Doordat gezonde keuzes worden beloond met digitale stickers en kinderen daardoor zelf voor de gezonde keuze gaan. Zoals de groente opeten.
 3. Gezonde kennis over bijvoorbeeld fruit. Waar komt het vandaan? Welke soorten zijn er?
 4. De app zet aan tot gezond gedrag, zoals buitenspelen.
 5. Als ouder/verzorger kun je in de app punten verdienen. Die kun je inwisselen voor leuke gratis dingen voor het gezin!
 6. Een testtraject is volledig gratis en duurt maximaal 21 dagen

Handleiding bij installatie van de app

Stap 1. App downloaden

 1. Downloaden:
  a. Heeft u een Android-telefoon? Dan kunt u van start met de eerste, bovenste groene knop op deze webpagina. U komt in de Playstore en ziet daar ‘FitGaaf! (vroege toegang)’. Druk op installeren.
  b. Heeft u een iPhone? Druk dan op de onderste, groene knop op deze webpagina. U komt dan in de appstore van Apple en ziet daar de FitGaaf!-app. Druk op downloaden.

Stap 2. Hoofdaccount aanmaken

[vervolg voor zowel Android en iPhone-gebruikers]:

a. Na het installeren, kunt u de FitGaaf!-app ‘openen’. Kunt u dit niet vinden? Zoek dan in de apps op uw telefoon naar het icoontje met FitGaaf! (in de kleur oranje).
b. Maak als ouder/verzorger een hoofdaccount aan. Geef uw e-mailadres op en maak een wachtwoord.
c. U krijgt een e-mail om het account te bevestigen.

Stap 3. Aanmaken profiel per kind

a. Na het maken van een hoofdaccount kunt u per kind een profiel aanmaken. Voor elk profiel kunt u een eigen wachtwoord of pincode maken.
b. Het profiel is nu te zien in het profieloverzicht in de FitGaaf!-app.
Elk aangemaakt profiel krijgt een eigen naamtegel. Zie het voorbeeld hiernaast.
c. Druk op een naamtegel om van start te gaan.
d. Er start nu een uitleg. Daarna start het eerste onderdeel.

Praktische informatie

 • Meerdere kinderen kunnen meedoen, onder het hoofdaccount van ouder/verzorger.
 • U kunt de app ook op een ander toestel (eigen smartphone of gezamenlijke tablet bijvoorbeeld) downloaden. Uw kinderen kunnen dan daarop de FitGaaf!-app laten spelen onder het eigen profiel.
 • Testresultaten zijn anoniem. Zie de privacy-verklaring via deze link. 

Belangrijk ten slotte! Het gaat om een eerste testversie van de app. Er kunnen dus dingen nog niet helemaal goed werken. Komt u zoiets tegen? Wilt u dit dan met ons delen? Via info@fitgaaf.nl. Ook voor andere vragen of opmerkingen over de FitGaaf!-app staan wij voor u klaar.

Deze pilot wordt mede mogelijk gemaakt door:

Meer info: Met mini-games duurzaam gezond gedrag van kinderen en ouders activeren

Onze offline FitGaaf!-methode (gezonde keuzes leuk maken en belonen) werkt eigenlijk al best goed! Maar we denken dat het nog beter kan werken wanneer we de kalender en stickers digitaal tot leven brengen. Daarom werken we aan een aanvullende app met mini-games! Een app die motiveert om stickers te blijven plakken en persoonlijke tips en feedback geeft. Met mini-games die op een speelse manier een inkijkje geven in de toekomst: wat is het effect van mijn ongezonde gedrag vandaag, op hoe gezond ik ben op latere leeftijd. Tom legt het in dit filmpje uit.

FitGaaf stimuleert kinderen in Nederland tussen 4 en 12 jaar oud een gezonde leefstijl te realiseren of te behouden. Wij maken gezond eten, drinken, bewegen en slapen leuk en belonen dit door middel van een speelse, positieve aanpak, gepersonaliseerde scores, feedback en persoonlijk advies. Zorgverleners zoals diëtisten of kinderfysiotherapeuten zetten onze methodes in en projecten op scholen maken klassen bewuster van gezond gedrag. FitGaaf vraagt subsidie aan om een app te ontwikkelen die de bewustwording rondom gezond gedrag bij ouders en kinderen vergroot, het aantal gezonde gewoontes van ouders en kinderen vergroot en gezonde gewoontes activeert. Hierbinnen voeren we de volgende werkzaamheden uit: het ontwikkelen van een scoremethodiek van de app (deze brengt de gezonde gewoontes van de gebruikers in kaart), het opstellen van een lijst met functies (waaronder: de knoppenstructuur, parameters, back-end, notificaties, content (x aantal minigames, x aantal teksten), splashscreen, performance), een diepteanalyse van de hoeveelheid pagina’s, het creëren van content (waaronder het opstellen van quizvragen en de inhoud van pop-up berichten over gezonde voeding), het ontwikkelen van een knoppenstructuur, een backend, notificaties en een splashscreen, het voeren van een intake met een pre-testgroep, het aanpassen van de app, het maken van een prototype, het opstellen van testprotocollen, het verkennen van de doelgroep, het benaderen en werven van deelnemers en het testen van het prototype. De Fitgaaf! app onderscheidt zich van andere apps op het gebied van gedragsverandering en gezondheid door zich te richten op positive reinforcement (positieve bekrachtiging); een persoonlijke feedbackloop; het testen van meerdere parameters (zoals ontbijt, fruit, groente, beweging en water) en het stimuleren van interactie tussen ouder en kind. De FitGaaf! app draagt bij aan de maatschappelijke uitdaging in Noord-Nederland omtrent gezondheid en het profiel gezond leven. Het van jongs af aan ontwikkelen van kennis en bewustwording op het gebied van gezondheid, (over)gewicht, gezonde voeding en lichaamsbeweging, legt de basis voor de eigen gezondheidsvaardigheden op latere leeftijd. Bewustwording ontstaat echter niet alleen thuis, maar ook op school. Onze app versterkt de bewustwording rondom voeding in het onderwijs, of legt een basis waar basisscholen op verder bouwen. We zoeken actief de samenwerking op met scholen en bieden onze app ook via hen aan.

Privacyverklaring

Voor het gebruik van de FitGaaf!-app is een speciale privacyverklaring opgesteld. Klik op de groene knop hieronder om deze te lezen.

Kern huidige FitGaaf!-methode = stickers als beloning voor gezond gedrag

Bij FitGaaf! geloven we in structuur, inzicht en plezier bij gezond leven.

Daarom hebben we een kalender met stickers ontworpen! Voor kinderen.

Met stickers voor dagelijks gezond eten, drinken, bewegen en slapen.

Zo kun je het maken van gezonde keuzes door kinderen registreren en belonen!

Ouders, verzorgers, opa’s of oma’s kunnen zelf actief meedoen!

Partners & Erkenningen

FitGaaf! is te vinden in de interventiedatabase van het RIVM en erkend door de volgende instanties. Een uitgebreide theoretische onderbouwing van de FitGaaf!-methode en resultaten uit pilots vindt je hier!

Onderbouwing

Speerpunten zijn ‘spelenderwijs’ en ‘eenvoud’. Tegelijk zorgt onderbouwing uit o.a. psychologie ervoor dat FitGaaf! op verantwoorde wijze bijdraagt aan gezond leven en gedrag van kinderen. 

In de kern wordt, via het plakken van stickers voor elke gezonde actie, gewenst gedrag positief bekrachtigd en ouderbetrokkenheid positief gestimuleerd. Via samenwerking met o.a. de Hanze Hogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen wordt deze onderbouwing continu bewaakt en waar nodig aangescherpt.

De gezonde stickers zijn daarnaast allen gebaseerd op algemeen geldende normen in Nederland, zoals de fitnorm en beweegnorm van het Kenniscentrum Sport en voedingsrichtlijnen van het Voedingscentrum.

Uitgebreide theoretische onderbouwing van de FitGaaf!-methode en resultaten uit pilots vindt je hier!

Bel ons vooral bij vragen: 050-8500691

Mailen mag natuurlijk ook: info@fitgaaf.nl

Volgen op social media kan ook!