Stagevacatures (en andere 'fitgave' kansen).

Uitgelicht: Stagevacatures

We staan altijd open voor (fit)gave stage-sollicitaties!

Yes! Je hebt toch geklikt. We zoeken JUIST WEL iemand voor onze marketing & communicatie! Dit schijnt best een effectieve aanpak te zijn om aandacht te krijgen van websitebezoekers (Denk niet aan een olifant!) Vind jij het ook leuk om marketing en communicatie op speelse en creatieve wijze in te zetten? Er zijn meerdere gave mogelijkheden bij FitGaaf! Denk aan: 1. Bedenken en creëren van, voor verschillende doelgroepen waardevolle, content voor social media kanalen twitter, instagram, facebook, linkedin en youtube. Zowel in tekst als beeldmateriaal en video. Met als belangrijkste doel om een grotere online community op te bouwen. 2. Zorgen voor passende landingspagina’s die aansluiten op de social media posts en die stimuleren tot actie op uitgedachte call-to-action(s). 3. Plannen van social media posts. 4. Analyseren van prestaties van social media posts. 5. Analyseren van prestaties van website. Moet je ook een behoorlijk deel onderzoek doen? Bijvoorbeeld voor je afstudeeronderzoek? Dan kun je bij ons bijvoorbeeld onderzoek doen naar passende marketing- en communicatiestrategie voor de komende jaren. We zoeken talenten die vanuit stageopdracht of vrije studieruimte, tijd en zin hebben om FitGaaf! nog 'Fitgaver' te maken. Om nog meer social impact te kunnen maken. Je krijgt veel zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid. Je mag je neus stoten, fouten maken en daar juist heel hard van leren. Wanneer jij dit juist ziet als een kans, dan maken we graag kennis met je. Wanneer het van beide kanten klikt, kunnen we samen zoeken naar een verdere afbakening van de opdracht. Stuur een brief, filmpje, cv of iets anders gaafs naar info@fitgaaf.nl t.a.v. Tom met als onderwerp ‘Stage project Fitgaver’. Groet! Tom Steffens // Oprichter FitGaaf!
We zijn bij FitGaaf! erg fan van deze relatief jonge opleiding en beroepsgroep. Onze methode (gezonde keuzes leuk maken en belonen) is sterk gebaseerd op grondslagen uit sociale psychologie. En er zijn al meerdere gave en waardevolle studie- en stageprojecten met studenten van deze opleiding binnen FitGaaf! uitgevoerd. Er zijn meerdere gave mogelijkheden. Je krijgt bijvoorbeeld een actieve rol bij de ontwikkeling en het testen van onze FitGaaf!-app met mini-games onder kinderen, ouders en professionals. We zoeken talenten die vanuit stageopdracht of vrije studieruimte, tijd en zin hebben om te leren in een startup-team te werken. Je krijgt veel zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid. Je mag je neus stoten, fouten maken en daar juist heel hard van leren. Deze vacature tekst is niet heel lang. En een gedetailleerde omschrijving van activiteiten, verantwoordelijkheden en bijbehorende competenties of kwaliteiten staat er ook niet in. Wanneer jij dit juist ziet als een kans, dan maken we graag kennis met je. Wanneer het van beide kanten klikt, kunnen we samen zoeken naar een verdere afbakening van de opdracht. Stuur een brief, filmpje, cv of iets anders gaafs naar info@fitgaaf.nl t.a.v. Tom met als onderwerp ‘Stage project Fitgaver’. Groet! Tom Steffens // Oprichter FitGaaf!
We houden bij FitGaaf! niet zo van hokjes. Iedereen kan van waarde zijn en plezier maken bij ons. Ongeacht je studie of achtergrond. Ik hoor graag van jou, hoe jij denkt FitGaaf! nog 'Fitgaver' te kunnen maken. Om nog meer social impact te kunnen maken. Er zijn meerdere gave mogelijkheden. Je kunt een actieve rol nemen bij de ontwikkeling en het testen van onze FitGaaf!-app met mini-games. Of je kunt aan de slag gaan met het opzetten van gezonde presentaties en workshops op scholen, kinderdagverblijf en in wijken. Je krijgt veel zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid. Je mag je neus stoten, fouten maken en daar juist heel hard van leren. Wanneer jij dit juist ziet als een kans, dan maken we graag kennis met je. Wanneer het van beide kanten klikt, kunnen we samen zoeken naar een afbakening van de opdracht. Stuur een brief, filmpje, cv of iets anders gaafs naar info@fitgaaf.nl t.a.v. Tom met als onderwerp ‘Stage project Fitgaver’. Groet! Tom Steffens // Oprichter FitGaaf!

Hoi, wij zijn FitGaaf!

Wij geloven in structuur, inzicht en plezier bij het terugdringen van overgewicht en diabetes. Daar werken we nu al aan. Bij de nieuwe generatie, kinderen. Met een kalender met stickers. Die kinderen mogen plakken voor dagelijks gezond eten, drinken, bewegen en slapen.

De huidige FitGaaf!-methode (gezonde keuzes leuk maken en belonen) levert al gave resultaten op, bij zowel preventie als zorgverlening (zie ons impactrapport via www.fitgaaf.nl/resultaten).

Maar we willen beter. Nog meer impact maken! Tijd om FitGaaf! nog ‘Fitgaver’ te maken.

Op deze pagina lees je over onze plannen en hoe jij daar bij kan helpen!

Groet!

Tom Steffens / Oprichter FitGaaf!

Volg ons op social media

Drie concrete plannen. Om FitGaaf! nog 'Fitgaver' te maken

Plan 1. Een aanvullende mobiele app

Onze offline kalender werkt eigenlijk al best goed! Maar we denken dat het nog beter kan werken wanneer we de kalender en stickers digitaal tot leven brengen. Daarom werken we momenteel aan een aanvullende app! Een app die motiveert om stickers te blijven plakken, persoonlijke feedback geeft en motiveert om veel te bewegen. En. Een app met mini-games die op een speelse manier een inkijkje geven in de toekomst: wat is het effect van mijn ongezonde gedrag vandaag, op hoe gezond ik ben op latere leeftijd. Kijk op www.fitgaaf.nl/game voor meer informatie.

Dit het plan. Met de app kan een foto gemaakt worden van de geplakte stickers in een week. Dit vormt een zogenaamde 'grid'. De mobiele app verzamelt de geplakte stickers en koppelt dat via algoritmes als een persoonlijke score terug: ‘deze week heb je voldoende fruit gegeten, maar het aantal glazen water was te weinig’. Tevens vormt deze data de input voor specifieke skills van een digitaal karakter van de gebruiker. Met deze 'avatar' worden vervolgens mini-games gespeeld, waarbij de specifieke vaardigheden de moeilijkheidsgraad van de game bepalen. Wanneer een kind bijvoorbeeld die week niet goed ontbeten heeft, gaat dat ten koste van de concentratie bij een spelletje dat juist concentratie en geheugen test. Zo is er in speelse vorm van gerichte, persoonlijke feedback op het daadwerkelijk (on)gezonde dagelijkse leefpatroon van kind en ouder. Deze mini-games worden 'vrijgespeeld' bij het plakken van een bepaald aantal stickers. En bieden zo een motivatie om de stickers te blijven plakken.

Plan 2. Online community. Voor en door kinderen en ouders.

Onze offline kalender met stickers is eigenlijk een soort handige kapstok voor de thema’s slaap, bewegen en gezond eten en drinken. Elke sticker, elk gezond thema, willen we online nog veel meer gaan verdiepen. Zodat kinderen, ouders, leerkrachten en zorgverleners bij FitGaaf! terecht kunnen voor inspiratie, tips en handvatten bij gezond gedrag en leefstijl. En voor het uitwisselen van ideeën en steun aan elkaar. De droom is een online community. Met waardevolle content, voor en door fans van FitGaaf!

Plan 3. Met een gave bakfiets de wijk en provincie in!

We hebben ook een ‘fitgave’ bakfiets. Daarmee hebben we al verschillende gezonde workshops verzorgd, zoals fruitwaterfeestjes! Met de bakfiets kunnen we ook naar scholen in de provincie Groningen rijden en daar FitGaaf!-kalenders feestelijk uitdelen. Of we kunnen kinderen, die al hinder ondervinden van (beginnend) ongezond gewicht, extra begeleiden. Vanuit en rondom de bakfiets.

Een ander idee met de bakfiets is een vlog-toer! We willen in wijken, dorpen en provincie verhalen ophalen over gezondheid. Bij gezinnen thuis. Omdat gezond eten, drinken, bewegen en slapen voor iedereen anders is. Tegelijkertijd brengen we de prachtige regio’s in beeld. Co2-neutraal, op een bakfiets.

Hoe kun jij bijdragen?

Optie 1. Stap in ons 'student startup team'

Voor onze missie om FitGaaf! nog Fitgaver te maken zoeken we talenten voor ons ‘student startup team’. We zoeken talenten die vanuit vrije studieruimte, stageopdracht of vanuit een andere situatie tijd en zin hebben om  te leren in een startup-team te werken. Vanaf eind augustus-begin september 2020.

Er zijn meerdere gave mogelijkheden. Je kunt een actieve rol nemen bij de ontwikkeling en het testen van onze FitGaaf!-app met mini-games. Of je kunt aan de slag gaan met het opzetten van gezonde presentaties en workshops op scholen en in wijken. We zoeken talenten die vanuit stageopdracht of vrije studieruimte, tijd en zin hebben om te leren in een startup-team te werken. Je krijgt veel zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid. En een werkplek in een leuke startup-community waarin je met andere jonge ondernemers in contact kunt komen. Je mag je neus stoten, fouten maken en daar juist heel hard van leren. Wanneer jij dit juist ziet als een kans, dan maken we graag kennis met je. Wanneer het van beide kanten klikt, kunnen we samen zoeken naar een verdere afbakening van de opdracht. Stuur een brief, filmpje, cv of iets anders gaafs naar info@fitgaaf.nl t.a.v. Tom met als onderwerp ‘Stage project Fitgaver’. Groet! Tom Steffens // Oprichter FitGaaf!

Optie 2. Investeer

We hebben financiering gerealiseerd voor het maken en testen van de eerste versie van de FitGaaf!-app met mini-games. Maar we hebben een ambitieus impactdoel met de FitGaaf!-app: we willen 1 miljoen kinderen (4-12 jaar) in Nederland bereiken, wat neerkomt op 59% van deze totale leeftijdsgroep in Nederland. Als het om gezond opgroeien gaat, is er voor elk kind immers iets te leren.

De ene groep leert, via positieve bekrachtiging en het inslijten van gezond gedrag, zelf regie te nemen en te houden over dagelijks gezond eten, drinken, bewegen en slapen. Voor een andere groep gaat het om eerder signaleren, gepaste actie ondernemen of gepaste ondersteuning vragen. Met betrekking tot mate van deze ‘activering’; de huidige offline kalender en stickers wordt door 70% van de bereikte kinderen tenminste één week actief gebruikt. De mini-games in de app moeten nog meer kinderen, nog langer ‘engaged’ houden. Activatie (conversie-) doel is om ten minste 10% van de totaal aantal bereikte kinderen, oftewel 100.000 kinderen, te activeren naar gezond aanbod of ondersteuning in de eigen regio. Datagedreven onderzoek naar de impact van gezondere kinderen: Meer gezonde kinderen vergroot de kansen op meer gezonde burgers in de toekomst. Een gezonde bevolking betekent een veerkrachtiger maatschappij met minder zorgkosten. Goed voor BV Nederland, maar hoe sterk is die relatie en hoe meet je impact van preventie concreter? De FitGaaf!-app biedt mogelijkheden op het gebied van verdiepende, geanonimiseerde data-analyse. Belangrijk is dat deze data nooit voor commerciële doeleinden zal worden verkocht. Wel zal er worden gekeken wat, ruim binnen juridische en ethische kaders, mogelijkheden zijn voor het verzamelen en analyseren van data van deelnemende kinderen en ouders ten behoeve van het meten van maatschappelijke impact, op korte en lange termijn. Daarnaast is er een fundamentele uitdaging voor innovaties op het gebied van zorgpreventie: hoe vertalen we onmiskenbaar maatschappelijk potentieel van zorgkostenbesparing op lange termijn, naar een business case? Wij willen beide aspecten datagedreven exploreren en denken zowel onze eigen alswel de bredere maatschappelijke zoektocht een enorme impuls te kunnen geven. Ons beoogd verdienmodel is een combinatie van licenties en fee per eventuele doorverwijzing en op langere termijn zorgkostenbesparing.

Optie 3. Vrij en blij meedenken

De plannen op deze pagina zijn slechts onze concrete huidige projecten en ideeën. We staan altijd open voor vrije meedenkers. Hardop dromen kan daarbij niet gek genoeg. Heb jij bijvoorbeeld fantastische visies en ideeën over blockchain-technologie voor preventie in gezond gedrag en leefstijl? Neem contact op!

Voorbeelden vorige stages

Sharon schrijft blogs en maakt de #fitgaafsong!

Een superleuk voorbeeld van een eigen gave draai geven aan een stage bij FitGaaf! komt van Sharon! Naast hele leuke blogartikelen (bijvoorbeeld over ‘omdenken’ bij ongezond gedrag van kinderen), heeft Sharon een supergave FitGaaf!-song en clip gemaakt over de zes gezonde thema’s van onze stickertjes! En je kunt er lekker op dansen! Zo leren kinderen bewegend over gezonde leefstijl. Bekijk ‘m op Youtube en speel ‘m af waar en wanneer je wil!

Koen heeft de #fitgaafchallenge opgenomen

Een ander gaaf voorbeeld van een recente stage: Koen van de opleiding Voeding & Dietitiek van de Hanze Hogeschool Groningen.

“Hoi, ik ben Koen, afgestudeerd diëtist (opleiding Voeding & Dietitiek van de Hanze Hogeschool Groningen) en oud-stagiair bij FitGaaf! Je kunt me kennen van de gratis #fitgaafchallenge: Wij geloven namelijk dat je dagelijks gezond eten, drinken en bewegen leuker en makkelijker kan maken! En daar help ik jullie graag bij met deze gratis gezonde challenge van 21 dagen.
Voor ouders/verzorgers met hun kinderen. Of voor zorgverleners of professionals. Voor iedereen die dat leuk lijkt!

Hier kun je meer informatie over de #fitgaafchallenge vinden en je opgeven.