Privacyverklaring bij gebruik FitGaaf!-app

12 mei 2022

Privacyverklaring

Jouw privacy is voor FitGaaf! van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG). In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens en andere data verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden.

Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van je bijhouden, neem dan contact op met FitGaaf! aan de hand van de contactgegevens onderaan deze verklaring.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en wanneer, waarom en voor hoelang?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze FitGaaf!-app. Hoe dit precies zit, wordt hieronder omschreven. Jouw persoonsgegevens en bijbehorende data (over het gebruik van de app) worden automatisch na 90 dagen verwijderd.

Account aanmaken (ouder/verzorger)

Om gebruik te kunnen maken van de diensten die wij aanbieden, moet je je eerst registreren in de app. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een zelfgekozen wachtwoord. Met deze gegevens maken wij een account aan, waarop je kunt inloggen met je e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord.

Wij gebruiken hiervoor de volgende persoonsgegevens:

 • Nickname van ouder/verzorger (dit kan je eigen naam zijn, maar ook een verzonnen naam)
 • E-mailadres van ouder/verzorger
 • IP-adres

De bovengenoemde gegevens hebben wij nodig vanwege de overeenkomst die we met je sluiten en om je mailadres te verifiëren, zodat we onze diensten kunnen leveren. Wij bewaren de informatie tot je het account opheft. Zo kan je tot die tijd gemakkelijk inloggen op onze app. Je kunt via jouw accountinformatie aanpassen wanneer je dat wilt. De analyses over deze data kunnen wel langer opgeslagen blijven, beschreven onder het kopje ‘Overige data’.

Profiel aanmaken (kind)

Met ons portaal krijg je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor de app. Zo kun je profielen aanmaken voor kinderen die gebruik willen maken van FitGaaf!.

Hiervoor zijn de volgende persoonsgegevens van jouw kind nodig:

 • Nickname kind (dit kan de eigen naam van het kind zijn, maar ook een verzonnen naam)
 • Leeftijdscategorie kind
 • Postcode (zonder letters)

Deze persoonsgegevens hebben wij nodig vanwege de overeenkomst die we met jou sluiten, onze diensten kunnen leveren en statistieken kunt inzien. Wij bewaren de informatie tot je het profiel opheft. De analyses over deze data kunnen wel langer opgeslagen blijven, beschreven onder het kopje ‘Overige data’.

Antwoorden op vragen over wel/niet uitgevoerde gezonde dagelijkse acties

In de FitGaaf!-app wordt dagelijks gevraagd of zeven gezonde acties zijn uitgevoerd. Het betreft de volgende gezonde acties:

 • Heb je vannacht minimaal 10 uur geslapen?
 • Heb je vanochtend ontbeten?
 • Heb je vandaag 2 stuks fruit gegeten?
 • Heb je vandaag genoeg groente gegeten?
 • Heb je vandaag 6 tot 7 glazen water gedronken?
 • Heb je vandaag minimaal 60 minuten matig intensief bewogen?
 • Heb je vandaag gesport?

Deze gegevens worden verzameld (en de resultaten ervan gepresenteerd in de FitGaaf!-app) om kind en ouder/verzorger inzicht te geven in wat er al goed gaat qua gezonde leefstijl en waar verbetering mogelijk is.

Contact via de mail

Via de mail kan je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken we jouw:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Informatie in het bericht

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Verstrekken aan derden

Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens werken wij met een gespecialiseerde appontwikkelaar samen; Studio Andere Koek. Dit bedrijf (en door hen gebruikte hosting- en serviceprovider Hetzner Online GmbH) ontvangen en verwerken de van jou hierboven genoemde gegevens. Er zijn een aantal veiligheidsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen (zie verderop in deze privacyverklaring onder kopje ‘veiligheid’).

Overige data

Anonieme data die voortkomt uit het gebruik van onze app kan worden gebruikt voor (wetenschappelijk) onderzoek. Het gaat hierbij om niet-identificeerbare data. De analyses over deze data (en dus nooit herleidbare persoonlijke gegevens) kunnen worden gedeeld met beleidsmakers van lokale overheid.

Het doel hiervan is om te identificeren waar beleid en uitvoer van beleid aangepast en/of aangescherpt moet worden om inwoners nog beter te faciliteren in het realiseren en behouden van een dagelijkse gezonde leefstijl. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden.

Statistieken

FitGaaf! verzamelt diverse soorten geanonimiseerde gegevens, waaronder: informatie over applicatiegebruik op het toestel (waaronder het aantal keer dat de applicatie wordt geopend, verschillende onderdelen worden gebruikt en het aantal keer dat op knoppen wordt gedrukt), aantal geplakte stickers, behaalde scores in mini-games en daarmee de progressie (ontwikkeling) op de vier score-onderdelen ‘gezond gedrag’, ‘gezonde kennis’, ‘motivatie’ en ‘actie’.

Per gebruikersprofiel zijn deze gegevens zichtbaar, uitsluitend voor degene die het hoofdaccount heeft aangemaakt waaronder het betreffende gebruikersprofiel valt.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te bewaren en verwerken. Wij nemen de volgende maatregelen:

 • De FitGaaf!-app is door ontwikkelaars Studio Andere Koek ondergebracht binnen hosting servers van Hetzner Online GmbH, Gunzenhausen. Hetzner Online GmbH is ISO 27001:2013 gecertificeerd
 • In de basis wordt geen direct identificeerbare informatie over jou opgenomen in de FitGaaf!-app. Zowel de naam van degene die een hoofdaccount aanmaakt en de naam of namen van de kinderen voor wie een gebruikersprofiel wordt aangemaakt hoeven niet de echte namen te zijn. Sowieso wordt alleen naar de voornaam gevraagd. Met betrekking tot woonplaats wordt er alleen gevraagd naar de cijfers (en dus niet de letters) van de postcode.
 • Verzamelde data wordt binnen dit platform versleuteld opgeslagen zodat naast de genoemde verwerkers (StudioAndereKoek) alleen een geautoriseerde persoon met een admin-account binnen het FitGaaf!-team toegang tot de data heeft. Momenteel is dit uitsluitend de hierboven genoemde functionaris gegevensbescherming Tom Steffens.
 • Ook voor bovenstaande instanties/personen zijn gebruikersprofielen in de app geanonimiseerd, doordat uitsluitend een uniek volgnummer getoond wordt.
 • Alle persoonsgegevens die in de mobiele applicatie worden gebruikt, worden versleuteld opgeslagen in de database (encryptie). Dit betekent dat er een aparte encryptie-key nodig is om de gegevens uit de database leesbaar te krijgen.
 • Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij back-ups, beperkte toegankelijkheid tot persoonsgegevens, beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, encryptie en wachtwoorden voor elektronische systemen.
 • Alle digitale communicatiestromen van en naar centrale componenten binnen FitGaaf!-app vinden plaats over beveiligde verbindingen.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Tom Steffens en is bereikbaar per e-mail op tomsteffens@fitgaaf.nl voor al jouw vragen en verzoeken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze app wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum bovenaan deze verklaring en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Je hebt ook rechten

Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar tomsteffens@fitgaaf.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij ermee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben
 • Het laten corrigeren van fouten, als je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de AVG of andere wetgeving zijn.
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij (recht op dataportabiliteit)
 • Intrekken van toestemming die je hebt gegeven
 • Minder gegevens laten verwerken (verwerking beperken)
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd met twee maanden om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Onze gegevens

FitGaaf!

Regattaweg 5

9731 AJ Groningen

Website: www.fitgaaf.nl

E-mailadres: info@fitgaaf.nl

Telefoonnummer: 050-8500691

KVK-nummer: 59816112