Met Gamification naar gezond gedrag. Speelse ondersteuning voor kinderen en ouders bij structureel gezond eten, drinken, bewegen en slapen.

Dit project wordt ondersteund door:

Met mini-games duurzaam gezond gedrag van kinderen en ouders activeren

Onze offline FitGaaf!-methode (gezonde keuzes leuk maken en belonen) werkt eigenlijk al best goed! Maar we denken dat het nog beter kan werken wanneer we de kalender en stickers digitaal tot leven brengen. Daarom werken we aan een aanvullende app met mini-games! Een app die motiveert om stickers te blijven plakken en persoonlijke tips en feedback geeft. Met mini-games die op een speelse manier een inkijkje geven in de toekomst: wat is het effect van mijn ongezonde gedrag vandaag, op hoe gezond ik ben op latere leeftijd. Tom legt het in dit filmpje uit.

Ontwikkeling en testen van een eerste versie van de FitGaaf!-app met mini-games wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), onder de VIA-regeling.

FitGaaf stimuleert kinderen in Nederland tussen 4 en 12 jaar oud een gezonde leefstijl te realiseren of te behouden. Wij maken gezond eten, drinken, bewegen en slapen leuk en belonen dit door middel van een speelse, positieve aanpak, gepersonaliseerde scores, feedback en persoonlijk advies. Zorgverleners zoals diëtisten of kinderfysiotherapeuten zetten onze methodes in en projecten op scholen maken klassen bewuster van gezond gedrag. FitGaaf vraagt subsidie aan om een app te ontwikkelen die de bewustwording rondom gezond gedrag bij ouders en kinderen vergroot, het aantal gezonde gewoontes van ouders en kinderen vergroot en gezonde gewoontes activeert. Hierbinnen voeren we de volgende werkzaamheden uit: het ontwikkelen van een scoremethodiek van de app (deze brengt de gezonde gewoontes van de gebruikers in kaart), het opstellen van een lijst met functies (waaronder: de knoppenstructuur, parameters, back-end, notificaties, content (x aantal minigames, x aantal teksten), splashscreen, performance), een diepteanalyse van de hoeveelheid pagina’s, het creëren van content (waaronder het opstellen van quizvragen en de inhoud van pop-up berichten over gezonde voeding), het ontwikkelen van een knoppenstructuur, een backend, notificaties en een splashscreen, het voeren van een intake met een pre-testgroep, het aanpassen van de app, het maken van een prototype, het opstellen van testprotocollen, het verkennen van de doelgroep, het benaderen en werven van deelnemers en het testen van het prototype. De Fitgaaf! app onderscheidt zich van andere apps op het gebied van gedragsverandering en gezondheid door zich te richten op positive reinforcement (positieve bekrachtiging); een persoonlijke feedbackloop; het testen van meerdere parameters (zoals ontbijt, fruit, groente, beweging en water) en het stimuleren van interactie tussen ouder en kind. De FitGaaf! app draagt bij aan de maatschappelijke uitdaging in Noord-Nederland omtrent gezondheid en het profiel gezond leven. Het van jongs af aan ontwikkelen van kennis en bewustwording op het gebied van gezondheid, (over)gewicht, gezonde voeding en lichaamsbeweging, legt de basis voor de eigen gezondheidsvaardigheden op latere leeftijd. Bewustwording ontstaat echter niet alleen thuis, maar ook op school. Onze app versterkt de bewustwording rondom voeding in het onderwijs, of legt een basis waar basisscholen op verder bouwen. We zoeken actief de samenwerking op met scholen en bieden onze app ook via hen aan.

Kern huidige FitGaaf!-methode = stickers als beloning voor gezond gedrag

Bij FitGaaf! geloven we in structuur, inzicht en plezier bij gezond leven.

Daarom hebben we een kalender met stickers ontworpen! Voor kinderen.

Met stickers voor dagelijks gezond eten, drinken, bewegen en slapen.

Zo kun je het maken van gezonde keuzes door kinderen registreren en belonen!

Ouders, verzorgers, opa’s of oma’s kunnen zelf actief meedoen!

Partners & Erkenningen

FitGaaf! is te vinden in de interventiedatabase van het RIVM en erkend door de volgende instanties. Een uitgebreide theoretische onderbouwing van de FitGaaf!-methode en resultaten uit pilots vindt je hier!

In de praktijk: Gezinscoach

Onderbouwing

Speerpunten zijn ‘spelenderwijs’ en ‘eenvoud’. Tegelijk zorgt onderbouwing uit o.a. psychologie ervoor dat FitGaaf! op verantwoorde wijze bijdraagt aan gezond leven en gedrag van kinderen. 

In de kern wordt, via het plakken van stickers voor elke gezonde actie, gewenst gedrag positief bekrachtigd en ouderbetrokkenheid positief gestimuleerd. Via samenwerking met o.a. de Hanze Hogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen wordt deze onderbouwing continu bewaakt en waar nodig aangescherpt.

De gezonde stickers zijn daarnaast allen gebaseerd op algemeen geldende normen in Nederland, zoals de fitnorm en beweegnorm van het Kenniscentrum Sport en voedingsrichtlijnen van het Voedingscentrum.

Uitgebreide theoretische onderbouwing van de FitGaaf!-methode en resultaten uit pilots vindt je hier!

Beter kennismaken met de FitGaaf!-methode?

Dat kan! Met onze gratis 21-dagen online cursus (de FitGaaf!-challenge!) of de gratis Gezonde-Week-kleurplaat. Kies hieronder.
Als bonus blijf je op de hoogte van onze verhalen en ontwikkelingen, via af en toe een fitgave update.

  • Eet ik genoeg fruit of groente? Beweeg ik genoeg? Drink ik genoeg water?
  • Dat kun je een weekje onderzoeken met deze kleurplaat!
  • Vooral leuk voor kinderen van 4-8 jaar
  • Hoe je er thuis voor zorgt dat gezonde keuzes maken, steeds vaker als vanzelf gaat. Door die keuzes leuk te maken en te belonen!
  • Om de dag een e-mail met tips, filmpjes, recepten en inspiratie.
  • Over gezond eten, drinken, bewegen en slapen. En over positief belonen en structuur bij gezond opgroeien
  • Vooral leuk voor kinderen van 8-12 jaar

Bel ons vooral bij vragen: 050-8500691

Mailen mag natuurlijk ook: info@fitgaaf.nl

Volgen op social media kan ook!