Met Gamification naar gezond gedrag. Speelse ondersteuning voor kinderen en ouders bij structureel gezond eten, drinken, bewegen en slapen.

Dit project wordt ondersteund door:

Met mini-games duurzaam gezond gedrag van kinderen en ouders activeren

Onze offline FitGaaf!-methode (gezonde keuzes leuk maken en belonen) werkt eigenlijk al best goed! Maar we denken dat het nog beter kan werken wanneer we de kalender en stickers digitaal tot leven brengen. Daarom werken we aan een aanvullende app met mini-games! Een app die motiveert om stickers te blijven plakken en persoonlijke tips en feedback geeft. Met mini-games die op een speelse manier een inkijkje geven in de toekomst: wat is het effect van mijn ongezonde gedrag vandaag, op hoe gezond ik ben op latere leeftijd. Tom legt het in dit filmpje uit. 

Ontwikkeling en testen van een eerste versie van de FitGaaf!-app met mini-games wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), onder de VIA-regeling.

FitGaaf stimuleert kinderen in Nederland tussen 4 en 12 jaar oud een gezonde leefstijl te realiseren of te behouden. Wij maken gezond eten, drinken, bewegen en slapen leuk en belonen dit door middel van een speelse, positieve aanpak, gepersonaliseerde scores, feedback en persoonlijk advies. Zorgverleners zoals diëtisten of kinderfysiotherapeuten zetten onze methodes in en projecten op scholen maken klassen bewuster van gezond gedrag. FitGaaf vraagt subsidie aan om een app te ontwikkelen die de bewustwording rondom gezond gedrag bij ouders en kinderen vergroot, het aantal gezonde gewoontes van ouders en kinderen vergroot en gezonde gewoontes activeert. Hierbinnen voeren we de volgende werkzaamheden uit: het ontwikkelen van een scoremethodiek van de app (deze brengt de gezonde gewoontes van de gebruikers in kaart), het opstellen van een lijst met functies (waaronder: de knoppenstructuur, parameters, back-end, notificaties, content (x aantal minigames, x aantal teksten), splashscreen, performance), een diepteanalyse van de hoeveelheid pagina’s, het creëren van content (waaronder het opstellen van quizvragen en de inhoud van pop-up berichten over gezonde voeding), het ontwikkelen van een knoppenstructuur, een backend, notificaties en een splashscreen, het voeren van een intake met een pre-testgroep, het aanpassen van de app, het maken van een prototype, het opstellen van testprotocollen, het verkennen van de doelgroep, het benaderen en werven van deelnemers en het testen van het prototype. De Fitgaaf! app onderscheidt zich van andere apps op het gebied van gedragsverandering en gezondheid door zich te richten op positive reinforcement (positieve bekrachtiging); een persoonlijke feedbackloop; het testen van meerdere parameters (zoals ontbijt, fruit, groente, beweging en water) en het stimuleren van interactie tussen ouder en kind. De FitGaaf! app draagt bij aan de maatschappelijke uitdaging in Noord-Nederland omtrent gezondheid en het profiel gezond leven. Het van jongs af aan ontwikkelen van kennis en bewustwording op het gebied van gezondheid, (over)gewicht, gezonde voeding en lichaamsbeweging, legt de basis voor de eigen gezondheidsvaardigheden op latere leeftijd. Bewustwording ontstaat echter niet alleen thuis, maar ook op school. Onze app versterkt de bewustwording rondom voeding in het onderwijs, of legt een basis waar basisscholen op verder bouwen. We zoeken actief de samenwerking op met scholen en bieden onze app ook via hen aan.

Vanuit FitGaaf! werken we aan een mobiele app met gezonde minigames voor kinderen. Om spelenderwijs te leren over gezond eten, drinken, bewegen en slapen. Een testversie van de app is bijna af! Nu vragen we kinderen en ouders/verzorgers om deze gratis te testen.

Zin om de FitGaaf!-app gratis te testen?

Leuk! Op deze pagina meer informatie. Of ga direct van start: 

Te testen voordelen:

 1. Een leuke en verantwoorde app: spelen en leren.
 2. Minder strijd rond gezond eten, drinken, bewegen en slapen. Doordat gezonde keuzes worden beloond met digitale stickers en kinderen daardoor zelf voor de gezonde keuze gaan. Zoals de groente opeten. 
 3. Gezonde kennis over bijvoorbeeld fruit (waar komt het vandaan, welke soorten zijn er?)
 4. De app zet aan tot gezond gedrag, zoals buitenspelen.

Zo werkt het!

 1. Heeft u een Android-telefoon? Dan kunt u met de eerste, bovenste groene knop van start. U komt in de Playstore en ziet daar ‘FitGaaf! (vroege toegang)’. Druk op installeren.
 2. Heeft u een iPhone? Volg de onderste groene knop. U komt op een pagina van Apple, waar staat dat de Testflight-app eerst geïnstalleerd moet zijn. Dat is een app van Apple om beveiligd te testen. U kunt deze eenvoudig installeren. Wanneer u Testflight heeft geïnstalleerd, kunt u op dezelfde pagina van Apple verder: druk op ‘start testing’. Kunt u deze pagina niet meer vinden? Volg dan weer de onderste groene knop, hier op www.fitgaaf.nl/game.

  [vervolg voor zowel Android en iPhone-gebruikers]:

 3. Na installeren, kunt u de testversie van de FitGaaf!-app ‘openen’
 4. Maak als ouder/verzorger een hoofdaccount aan met e-mailadres en zelf te maken wachtwoord.
 5. Daarna kunt u per kind een profiel aanmaken. Weer met een zelf te maken wachtwoord of pincode.
 6. U kunt de app ook op een ander toestel (eigen smartphone of gezamenlijke tablet bijvoorbeeld) downloaden en uw kinderen daar de FitGaaf!-app laten spelen onder het eigen profiel.
 7. Na het aanmaken van een profiel, drukt u op datzelfde profiel om van start te gaan. 
 8. In de FitGaaf!-app start een korte uitleg. Daarna kan het eerste onderdeel worden gestart. 

Belangrijk ten slotte! Het gaat om een eerste testversie van de app. Er kunnen dus best wat dingen nog niet helemaal goed werken of nog onduidelijk zijn. Komt u dat soort dingen tegen, wilt u dit dan noteren en het met ons delen? Via info@fitgaaf.nl. Ook voor andere vragen of opmerkingen.

Lukt het niet? Of graag een uitgebreide stap-voor-stap instructie? Mail ons ook gerust via info@fitgaaf.nl!

Privacyverklaring

Alle testresultaten worden volledig geanonimiseerd geanalyseerd. En buiten het e-mailadres (nodig voor het downloaden van de testversie van de FitGaaf!-app) en eventueel voornamen (maar u kunt ook zelfverzonnen namen gebruiken) worden er geen persoonsgegevens verzameld. Voor deze testfase is verder een speciale privacyverklaring opgesteld. Klik hieronder.

In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Onze gegevens FitGaaf! Ooster Badstraat 35 9726 CK Groningen Telefoonnummer: 0622470742 KVK-nummer: 59816112 Website: www.fitgaaf.nl E-mailadres: tomsteffens@fitgaaf.nl Persoonsgegevens Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent. Verwerking persoonsgegevens Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens. Doeleinden Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij onze producten of diensten kunnen leveren. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. Anonieme data die voortkomt uit het gebruik van onze app kan worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Het gaat hierbij om niet indentificeerbare data. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden. Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven je gegevens verwerken in onze opdracht. Persoonsgegevens die wij verwerken Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens: ● E-mailadres ● IP-adres ● Voornaam Op het moment dat je als ouder een account aanmaakt voor je kind(eren) geef je ons toestemming om bovenstaande persoonsgegevens van jou en je kind(eren) te verwerken. Je hebt ook rechten Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar tomsteffens@fitgaaf.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur je verzoek naar: tomsteffens@fitgaaf.nl. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Veiligheid Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij back-ups, beperkte toegankelijkheid tot persoonsgegevens, beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, encryptie en wachtwoorden voor elektronische systemen. Bewaring persoonsgegevens Je persoonsgegevens worden na 6 maanden verwijderd. We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven. ©EenvoudigRecht.nl

Kern huidige FitGaaf!-methode = stickers als beloning voor gezond gedrag

Bij FitGaaf! geloven we in structuur, inzicht en plezier bij gezond leven.

Daarom hebben we een kalender met stickers ontworpen! Voor kinderen.

Met stickers voor dagelijks gezond eten, drinken, bewegen en slapen. 

Zo kun je het maken van gezonde keuzes door kinderen registreren en belonen!

Ouders, verzorgers, opa's of oma's kunnen zelf actief meedoen!

Partners & Erkenningen

FitGaaf! is te vinden in de interventiedatabase van het RIVM en erkend door de volgende instanties. Een uitgebreide theoretische onderbouwing van de FitGaaf!-methode en resultaten uit pilots vindt je hier!

Hoe werkt het?

In de basis kun je de FitGaaf!-kalender en stickers inzetten zoals hieronder stap-voor-stap is uitgelegd. Maar je kunt er ook je eigen draai aan geven!

Op school of tijdens contactmomenten met een zorgprofessional worden de FitGaaf!-kalender en stickers uitgedeeld en uitgelegd. Op de kalender staat een korte uitleg. In onze handboeken vind je meer info, tips en onderbouwing.
Het kind neemt de kalender en stickers mee naar huis. Daar plakt hij of zij een sticker voor elke gezonde actie die dagelijks is voltooid. Het is natuurlijk extra leuk en leerzaam als een van de ouders daar actief bij helpt!
Tijdens de afsluiting wordt samen met de kinderen geëvalueerd. Dat kan in de klas, in de aula, de gymzaal, op het schoolplein of in de praktijk van een zorgprofessional. Hoe hebben de kinderen het project ervaren? Zijn ze gezonder gaan eten, drinken en bewegen? Deden ze het samen met hun vader, moeder? Of met de grote broer of zus? Welke stickers vonden ze moeilijk om elke dag te plakken? En hebben ze vaak het jokertje moeten plakken? Op welke momenten vooral?

In de praktijk: Gezinscoach

Onderbouwing

Speerpunten zijn 'spelenderwijs' en 'eenvoud'. Tegelijk zorgt onderbouwing uit o.a. psychologie ervoor dat FitGaaf! op verantwoorde wijze bijdraagt aan gezond leven en gedrag van kinderen. 

In de kern wordt, via het plakken van stickers voor elke gezonde actie, gewenst gedrag positief bekrachtigd en ouderbetrokkenheid positief gestimuleerd. Via samenwerking met o.a. de Hanze Hogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen wordt deze onderbouwing continu bewaakt en waar nodig aangescherpt.

De gezonde stickers zijn daarnaast allen gebaseerd op algemeen geldende normen in Nederland, zoals de fitnorm en beweegnorm van het Kenniscentrum Sport en voedingsrichtlijnen van het Voedingscentrum.

Uitgebreide theoretische onderbouwing van de FitGaaf!-methode en resultaten uit pilots vindt je hier!

 

 

Beter kennismaken met de FitGaaf!-methode?

Dat kan! Met onze gratis 21-dagen online cursus (de FitGaaf!-challenge!) of de gratis Gezonde-Week-kleurplaat. Kies hieronder.
Als bonus blijf je op de hoogte van onze verhalen en ontwikkelingen, via af en toe een fitgave update.

 • Eet ik genoeg fruit of groente? Beweeg ik genoeg? Drink ik genoeg water?
 • Dat kun je een weekje onderzoeken met deze kleurplaat!
 • Vooral leuk voor kinderen van 4-8 jaar
 • Hoe je er thuis voor zorgt dat gezonde keuzes maken, steeds vaker als vanzelf gaat. Door die keuzes leuk te maken en te belonen!
 • Om de dag een e-mail met tips, filmpjes, recepten en inspiratie.
 • Over gezond eten, drinken, bewegen en slapen. En over positief belonen en structuur bij gezond opgroeien
 • Vooral leuk voor kinderen van 8-12 jaar

Bel ons vooral bij vragen: 050-8500691

Mailen mag natuurlijk ook: info@fitgaaf.nl

Volgen op social media kan ook!