Week 1: de kick-off!

Deze week is het FitGaaf!-pakket (kalender, stickervellen en klassenkalender) op school feestelijk gepresenteerd en uitgedeeld. Ook is er besproken; hoe fit en gezond voel je je op dit moment?
Bespreek wat jullie hebben geleerd van de kick-off. Waarom is gezond eten, drinken en bewegen belangrijk? Wat hebben ze met elkaar te maken?
Belangrijke eerste stap bij het gebruik van de stickers en de FitGaaf!-kalender is het creëren van bewustzijn bij de leerlingen; waarom is gezond slapen, eten, drinken en bewegen nou zo belangrijk voor mij? Om kinderen te motiveren, is het belangrijk om er samen achter te komen wat de meest belangrijke voordelen van het gewenste gedrag kunnen zijn. De informatievoorziening bij de start van het FitGaaf!-project speelt daarin een grote rol. Het is belangrijk dat samen met de leerlingen besproken wordt wat de voordelen zijn van bewegen en gezond eten en drinken. Het kind moet weten waarom ongezond gedrag slechter is dan het gewenste gezonde gedrag2. Door de voordelen van gezond en nadelen van ongezond gedrag met elkaar te bespreken, is de kans groter dat het kind gemotiveerd raakt en blijft.