Zin om de FitGaaf!-app gratis te testen?

Leuk! Op deze pagina meer informatie. Of ga direct van start:

Doelen:

 1. Een leuke en verantwoorde app: spelen en leren.
 2. Minder strijd rond gezond eten, drinken, bewegen en slapen. Doordat gezonde keuzes worden beloond met digitale stickers en kinderen daardoor zelf voor de gezonde keuze gaan. Zoals de groente opeten.
 3. Gezonde kennis over bijvoorbeeld fruit. Waar komt het vandaan? Welke soorten zijn er?
 4. De app zet aan tot gezond gedrag, zoals buitenspelen.
 5. Als ouder/verzorger kun je in de app punten verdienen. Die kun je inwisselen voor leuke gratis dingen voor het gezin!
 6. Een testtraject is volledig gratis en duurt maximaal 21 dagen

Handleiding bij installatie van de app

Stap 1. App downloaden

 1. Downloaden:
  a. Heeft u een Android-telefoon? Dan kunt u van start met de eerste, bovenste groene knop op deze webpagina. U komt in de Playstore en ziet daar ‘FitGaaf! (vroege toegang)’. Druk op ‘installeren’.
  b. Heeft u een iPhone? Druk dan op de onderste, groene knop op deze webpagina. U komt op een pagina van Apple, waar staat dat de Testflight-app eerst geïnstalleerd moet zijn. Dat is een app van Apple om beveiligd te testen. U kunt deze eenvoudig installeren. Wanneer u Testflight heeft geïnstalleerd, kunt u op dezelfde pagina van Apple verder: druk op ‘start testing’. Kunt u deze pagina niet meer vinden? Volg dan weer de onderste groene knop, hier op www.fitgaaf.nl/game

Stap 2. Hoofdaccount aanmaken

[vervolg voor zowel Android en iPhone-gebruikers]:

a. Na het installeren, kunt u de testversie van de FitGaaf!-app ‘openen’. Kunt u dit niet vinden? Zoek dan in de apps op uw telefoon naar het icoontje met FitGaaf! (in de kleur oranje).
b. Maak als ouder/verzorger een hoofdaccount aan. Geef uw e-mailadres op en maak een wachtwoord.
c. U krijgt een e-mail om het account te bevestigen.

Stap 3. Aanmaken profiel per kind

a. Na het maken van een hoofdaccount kunt u per kind een profiel aanmaken. Voor elk profiel kunt u een eigen wachtwoord of pincode maken.
b. Het profiel is nu te zien in het profieloverzicht in de FitGaaf!-app.
Elk aangemaakt profiel krijgt een eigen naamtegel. Zie het voorbeeld hiernaast.
c. Druk op een naamtegel om van start te gaan.
d. Er start nu een uitleg. Daarna start het eerste onderdeel.

Praktische informatie

 • Meerdere kinderen kunnen meedoen, onder het hoofdaccount van ouder/verzorger.
 • U kunt de app ook op een ander toestel (eigen smartphone of gezamenlijke tablet bijvoorbeeld) downloaden. Uw kinderen kunnen dan daarop de FitGaaf!-app laten spelen onder het eigen profiel.
 • Testresultaten zijn anoniem. Zie de privacy-verklaring verderop op deze webpagina.

Belangrijk ten slotte! Het gaat om een eerste testversie van de app. Er kunnen dus dingen nog niet helemaal goed werken. Komt u zoiets tegen? Wilt u dit dan met ons delen? Via info@fitgaaf.nl. Ook voor andere vragen of opmerkingen over de FitGaaf!-app staan wij voor u klaar.

Deze pilot wordt mede mogelijk gemaakt door:

Spelregels bij het verdienen van beloningen in de FitGaaf!-app

 • Na het downloaden van de FitGaaf!-app maakt de ouder/verzorger een hoofdaccount aan. Onder dit hoofdaccount kunnen vervolgens voor meerdere kinderen gebruikersprofielen worden aangemaakt. De punten die worden verdiend zijn uitsluitend gekoppeld aan het hoofdaccount van de ouder/verzorger. Meerdere gebruikersprofielen zorgen dus niet voor meerdere beloningen.
 • Het eerste punt wordt verdiend door een hoofdaccount en minstens één gebruikersprofiel aan te maken. Daarna zijn de punten te verdienen door dagelijks de ontvangen push-berichten te openen en een FitGaaf!-sessie voor de kinderen te begeleiden.
 • Het aantal verdiende punten is te vinden in het ‘profieloverzicht’ in de FitGaaf!-app, via de knop ‘Beloningen’. Op deze pagina staan ook de te verdienen beloningen met de benodigde punten om deze specifieke beloning te kunnen verzilveren.
 • Wanneer voldoende punten zijn verzameld zal de beloning die daarmee verzilverd kan worden, opgelicht worden op bovenstaande pagina. Ook zal er een instructie verschijnen hoe deze beloning verzilverd kan worden.
 • In de Gemeente Westerkwartier zijn twee gratis beloningen te verdienen. Per hoofdaccount kan één beloning worden verdiend.
 • Dit alles betreft een pilotproject, een testtraject in de Gemeente Westerkwartier. Dit betekent dat dingen in de app nog niet helemaal goed kunnen werken. Het ontvangen van de beloning kan daarnaast wat langer duren, omdat dit in deze fase nog vooral handmatig geregeld zal worden. Wij vragen uw begrip voor deze situatie.

Privacyverklaring

Alle testresultaten worden volledig geanonimiseerd geanalyseerd. Daarnaast worden een paar persoonsgegevens verzameld, die nodig zijn voor het functioneren van de FitGaaf!-app. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens: een e-mailadres van uzelf als ouder/verzorger en IP-adres (nodig voor het downloaden van de testversie van de FitGaaf!-app), postcode (om het dichtstbijzijnde gezonde aanbod in jullie regio te kunnen aanbieden), leeftijdscategorie en voornaam/voornamen van kind/kinderen (maar u kunt ook zelfverzonnen namen gebruiken) . Voor deze testfase is verder een speciale privacyverklaring opgesteld. Klik hieronder.

In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Onze gegevens FitGaaf! Ooster Badstraat 35 9726 CK Groningen Telefoonnummer: 0622470742 KVK-nummer: 59816112 Website: www.fitgaaf.nl E-mailadres: tomsteffens@fitgaaf.nl | Persoonsgegevens Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent. | Verwerking persoonsgegevens Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens. | Doeleinden: Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij onze producten of diensten kunnen leveren. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. Anonieme data die voortkomt uit het gebruik van onze app kan worden gebruikt voor (wetenschappelijk) onderzoek. Het gaat hierbij om niet indentificeerbare data. De analyses (en dus nooit herleidbare persoonlijke gegevens) kunnen worden gedeeld met beleidsmakers van lokale overheid. Het doel hiervan is om te identificeren waar beleid en uitvoer van beleid aangepast en/of aangescherpt moet worden om inwoners nog beter te faciliteren in het realiseren en behouden van een dagelijkse gezonde leefstijl. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden. Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven je gegevens verwerken in onze opdracht. | Persoonsgegevens die wij verwerken Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens: ● E-mailadres van ouder/verzorger ● IP-adres ● Voornaam kind (maar naam mag ook verzonnen worden) ● Postcode (zonder huisnummer) ● Leeftijdscategorie kind Op het moment dat je als ouder een account aanmaakt voor je kind(eren) geef je ons toestemming om bovenstaande persoonsgegevens van jou en je kind(eren) te verwerken. | Je hebt ook rechten Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar tomsteffens@fitgaaf.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur je verzoek naar: tomsteffens@fitgaaf.nl. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. | Veiligheid Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij back-ups, beperkte toegankelijkheid tot persoonsgegevens, beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, encryptie en wachtwoorden voor elektronische systemen. | Bewaring persoonsgegevens Je persoonsgegevens worden na 6 maanden verwijderd. We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven. ©EenvoudigRecht.nl

Meer info: Met mini-games duurzaam gezond gedrag van kinderen en ouders activeren

Onze offline FitGaaf!-methode (gezonde keuzes leuk maken en belonen) werkt eigenlijk al best goed! Maar we denken dat het nog beter kan werken wanneer we de kalender en stickers digitaal tot leven brengen. Daarom werken we aan een aanvullende app met mini-games! Een app die motiveert om stickers te blijven plakken en persoonlijke tips en feedback geeft. Met mini-games die op een speelse manier een inkijkje geven in de toekomst: wat is het effect van mijn ongezonde gedrag vandaag, op hoe gezond ik ben op latere leeftijd. Tom legt het in dit filmpje uit.

FitGaaf stimuleert kinderen in Nederland tussen 4 en 12 jaar oud een gezonde leefstijl te realiseren of te behouden. Wij maken gezond eten, drinken, bewegen en slapen leuk en belonen dit door middel van een speelse, positieve aanpak, gepersonaliseerde scores, feedback en persoonlijk advies. Zorgverleners zoals diëtisten of kinderfysiotherapeuten zetten onze methodes in en projecten op scholen maken klassen bewuster van gezond gedrag. FitGaaf vraagt subsidie aan om een app te ontwikkelen die de bewustwording rondom gezond gedrag bij ouders en kinderen vergroot, het aantal gezonde gewoontes van ouders en kinderen vergroot en gezonde gewoontes activeert. Hierbinnen voeren we de volgende werkzaamheden uit: het ontwikkelen van een scoremethodiek van de app (deze brengt de gezonde gewoontes van de gebruikers in kaart), het opstellen van een lijst met functies (waaronder: de knoppenstructuur, parameters, back-end, notificaties, content (x aantal minigames, x aantal teksten), splashscreen, performance), een diepteanalyse van de hoeveelheid pagina’s, het creëren van content (waaronder het opstellen van quizvragen en de inhoud van pop-up berichten over gezonde voeding), het ontwikkelen van een knoppenstructuur, een backend, notificaties en een splashscreen, het voeren van een intake met een pre-testgroep, het aanpassen van de app, het maken van een prototype, het opstellen van testprotocollen, het verkennen van de doelgroep, het benaderen en werven van deelnemers en het testen van het prototype. De Fitgaaf! app onderscheidt zich van andere apps op het gebied van gedragsverandering en gezondheid door zich te richten op positive reinforcement (positieve bekrachtiging); een persoonlijke feedbackloop; het testen van meerdere parameters (zoals ontbijt, fruit, groente, beweging en water) en het stimuleren van interactie tussen ouder en kind. De FitGaaf! app draagt bij aan de maatschappelijke uitdaging in Noord-Nederland omtrent gezondheid en het profiel gezond leven. Het van jongs af aan ontwikkelen van kennis en bewustwording op het gebied van gezondheid, (over)gewicht, gezonde voeding en lichaamsbeweging, legt de basis voor de eigen gezondheidsvaardigheden op latere leeftijd. Bewustwording ontstaat echter niet alleen thuis, maar ook op school. Onze app versterkt de bewustwording rondom voeding in het onderwijs, of legt een basis waar basisscholen op verder bouwen. We zoeken actief de samenwerking op met scholen en bieden onze app ook via hen aan.

Kern huidige FitGaaf!-methode = stickers als beloning voor gezond gedrag

Bij FitGaaf! geloven we in structuur, inzicht en plezier bij gezond leven.

Daarom hebben we een kalender met stickers ontworpen! Voor kinderen.

Met stickers voor dagelijks gezond eten, drinken, bewegen en slapen.

Zo kun je het maken van gezonde keuzes door kinderen registreren en belonen!

Ouders, verzorgers, opa’s of oma’s kunnen zelf actief meedoen!

Partners & Erkenningen

FitGaaf! is te vinden in de interventiedatabase van het RIVM en erkend door de volgende instanties. Een uitgebreide theoretische onderbouwing van de FitGaaf!-methode en resultaten uit pilots vindt je hier!

Onderbouwing

Speerpunten zijn ‘spelenderwijs’ en ‘eenvoud’. Tegelijk zorgt onderbouwing uit o.a. psychologie ervoor dat FitGaaf! op verantwoorde wijze bijdraagt aan gezond leven en gedrag van kinderen. 

In de kern wordt, via het plakken van stickers voor elke gezonde actie, gewenst gedrag positief bekrachtigd en ouderbetrokkenheid positief gestimuleerd. Via samenwerking met o.a. de Hanze Hogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen wordt deze onderbouwing continu bewaakt en waar nodig aangescherpt.

De gezonde stickers zijn daarnaast allen gebaseerd op algemeen geldende normen in Nederland, zoals de fitnorm en beweegnorm van het Kenniscentrum Sport en voedingsrichtlijnen van het Voedingscentrum.

Uitgebreide theoretische onderbouwing van de FitGaaf!-methode en resultaten uit pilots vindt je hier!

Bel ons vooral bij vragen: 050-8500691

Mailen mag natuurlijk ook: info@fitgaaf.nl

Volgen op social media kan ook!