Net als bij elke interventie of project rond gezond eten, drinken en bewegen is het zeer belangrijk dat ouders bij het traject van de FitGaaf! kalender betrokken zijn, door aan te moedigen en ondersteunen. Maar natuurlijk ook door het goede voorbeeld te geven, zodat het kind het gedrag gemakkelijker kan veranderen. De sociale omgeving van het kind speelt namelijk een grote rol bij de gedragsverandering. Wanneer ouders of vriendjes een negatieve houding hebben tegenover gezond gedrag zal het voor het kind moeilijk worden om een positieve houding in te nemen. Daarnaast leert men vooral door het (goede) voorbeeld van anderen (modelling).

 

We denken continu na over ouderbetrokkenheid.. we onderzoeken en experimenteren veel rond het thema.

Zo is in 2015 Carlijn Zwiers (klik hier voor Linkedinprofiel), studente Toegepaste Psychologie van de Hanze Hogeschool Groningen, met succes afgestudeerd bij FitGaaf! Carlijn heeft onderzoek gedaan naar ouderbetrokkenheid bij de uitvoering van de Fitgaaf! kalender (www.fitgaaf.nl) en op welke manieren deze verbeterd kan worden. Er is literatuuronderzoek uitgevoerd en er zijn interviews afgenomen met ouders, kinderen en professionals. Hieronder de belangrijkste resultaten.

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid van groot belang is bij het realiseren en vasthouden van een gezonde leefstijl van kinderen. Wanneer ouders betrokken zijn, kan er een grotere gedragsverandering plaatsvinden bij kinderen dan wanneer ouders weinig tot helemaal niet betrokken zijn.

Vervolgens zijn semi-gestructureerde interviews afgenomen vanuit drie perspectieven: ouders, kinderen en professionals. De belangrijkste resultaten per respondentengroep.

Ouders

In totaal zijn 4 moeders geïnterviewd. Drie moeders kwamen uit Rotterdam en doen met hun kinderen (2 jongens en 1 meisje) mee aan het leefstijlinterventieprogramma Kids4Fit van Avant Sanare (www.avantsanare.nl). Vierde ouder is een moeder uit Stadskanaal. Deze ouder heeft de kalender met haar zoon uit groep 8 gebruikt, nadat deze uitgedeeld was op de basisschool van haar zoon.
Uit de interviews blijkt dat ouders betrokken willen worden op een manier die bij hen past (afkomst, religieuze achtergrond, sociaal economische status, opvoedingsstijl). Ouders zien daarnaast waarde in het toegestuurd krijgen van praktische tips die hen kunnen helpen bij de gedragsverandering van hun kinderen. Ook geven ouders aan herinneringen te willen ontvangen.

Professionals

Vijf professionals zijn geïnterviewd; 3 orthopedagogen, 1 combinatiefunctionaris en 1 gymleraar. Allen zijn goed te spreken over de kalender en het gebruik van de kalender. Wanneer de kalender in een groep wordt gebruikt en de professionals en ouders elkaar regelmatig zien merken professionals op dat het geven van cultuurgerichte praktische tips ouders erg helpt bij het gebruik van de kalender. De samenwerking met de kinderen wordt ook op prijs gesteld. Bij het individuele gebruik merken de professionals dat 12 weken precies goed is om met de kalender bezig te zijn. Ouders zijn er goed mee bezig en betrekken het kind er goed bij. Bij deze kinderen zorgt de kalender voor structuur, houvast en het kunnen registreren van wat het kind eet. Daarnaast zijn de professionals die de kalender individueel gebruiken beter op de hoogte van de voortgang en of de afgesproken doelen behaald zijn.
Gevraagd naar manieren waarop ouderbetrokkenheid verbeterd kan worden, noemen de professionals: “het geven van praktische tips”, hoe ga je om met bepaald gedrag van het kind en wanneer zou je deze kunnen uitvoeren”.

Kinderen

In totaal zijn 7 kinderen geïnterviewd, 4 meisjes en 3 jongens. Drie van deze kinderen komen uit de regio Rotterdam, doen mee aan Kids4Fit van Avant Sanare en zijn individueel geïnterviewd. De andere kinderen komen uit Stadskanaal, zijn gezamenlijk geïnterviewd en hebben de kalender preventief gebruikt nadat deze is uitgedeeld op hun school. Uit de interviews komt naar voren dat de kinderen het moeilijk vinden om te onthouden wanneer er stickers geplakt moeten worden. Op de vraag wat hen zou kunnen helpen dit niet te vergeten zitten de kinderen vol met goede ideeën. Zij hebben het vooral over: “Het zetten van een alarm op je telefoon”, “Een app op je telefoon met een camera die zegt wat je nog moet doen” en “ouders helpen herinneren”

Spread the word. Share this post!